Privacy

We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. De door u verstrekte persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres en e-mailadres) worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U voert deze gegevens in op een beveiligde webpagina.

Wij houden ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan de verwerking van persoonsgegevens stelt en gaan daarin een stap verder: We zijn zelf niet blij met de 'data-oogst en volg-cultuur' die helaas gangbaar is en zullen met uw gegevens omgaan zoals wij zouden willen dat er met onze gegevens wordt omgegaan.
 
De door u verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend voor het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt.
  • Uw naam en adres hebben we nodig voor de factuur en uiteraard voor de verzending van uw bestelling.
  • Bij een bestelling ontvangen we bovendien graag een telefoonnummer. Wij gebruiken dit nummer uitsluitend als dat nodig mocht zijn in verband met uw bestelling.
  • Uw e-mailadres hebben we nodig zodat u van ons een bestelbevestiging kunt ontvangen. (Of in het geval van een evenement, zodat we u de ticket kunnen toesturen).
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij het gaat om een derde partij die ingeschakeld moet worden voor het uitvoeren van de overeenkomst (specifiek is dit de partij die zorgdraagt voor de aflevering van uw bestelling): dan worden alleen die gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor de vervulling van hun specifieke aandeel in de overeenkomst.
 
Track&trace - PostNL
Veel van onze klanten stellen track&trace informatie op prijs, om die reden geven we bij pakketzendingen ook uw mailadres door aan PostNL. Mocht u dit niet op prijs stellen dan kunt u ons dit bij 'opmerkingen' op het bestelformulier laten weten.)
 
Accountant en belastingdienst
Bovendien heeft onze accountant inzage in onze boekhouding, inclusief de door ons verstuurde facturen met de daarop vermelde gegevens, en zijn we door de Belastingdienst verplicht alle verkoop- en omzetgegevens 7 jaar te bewaren.

Mailings
We sturen u niet ongevraagd mailings en/of aanbiedingen, schriftelijk of elektronisch, ook niet als u een aankoop bij ons hebt gedaan. Als u graag nieuws van ons ontvangt, kunt u zich natuurlijk wel zelf aanmelden voor onze nieuwsbrief.
Cookies
Wij maken alleen gebruik van de cookies die nodig zijn voor de totstandkoming en voltooiing van een koopovereenkomst. Omdat het gebruik van cookies op deze wijze noodzakelijk is voor de transactie, is wettelijk geen toestemming vooraf noodzakelijk.